top of page

MB Nova
Reikihealing utbildning i Kungsbacka

MB Nova Reiki Academy - Reiki Steg 1

En unik utbildning i världsklass
  för egenvård och / eller för blivande Reiki Masters.
Kursen innehåller många värdefulla moment som ingen annan lärare ger sina elever.

NÄSTA KURS: April 2024
Marita Bladh - Reiki Master
Reiki Master Certificate

Reikiprinciper:
 
Bara för idag – var inte arg
Bara för idag – oroa dig inte
Bara för idag - lev i tacksamhet
Bara för idag – utför ditt arbete väl

Bara för idag - visa kärlek och respekt 
för varje levande varelse
 

Må det inspirera dig också att leva ditt liv i harmoni, glädje, kärlek och framgång. 

Ljus och kärlek, Marita

Kurslokal: MB Nova, Kungsbacka

 

Reiki har sitt ursprung i Japan och är en metod för andlig och personlig utveckling, medvetandehöjning, frekvenshöjning, avslappning och stressreducering. Många upplever dessutom spontan smärtlindring och läkning. Reiki är en godkänd friskvårdsmetod.

TID: Se länkar ovan. (Om inget datum anges, skriv till marita@mbnova.se och fråga när nästa kurs är - eller anmäl ditt intresse här .) Eller läsa mer om utbildningen på distans.


PLATS: MB Novas mottagning i centrala Kungsbacka

 

PRIS: 1995 kr inkl. moms. Faktura och delbetalning möjlig via Payson. (För företag tillkommer moms) I priset ingår fika, diplom och manual.

 

INNEHÅLL: Undervisning, chakrakunskap, praktisk träning, Reiki Steg 1-initiering, meditation, intuitionsträning, etik och moral, Patientsäkerhetslagen, Reikiprinciperna, Personligt Reiki linjeträd, Byosenscanning

 

MAT & FIKA: Fika och frukt ingår, lunch medtages eller köps i Kungsbacka av var och en

BONUS:

 

1. Första Reikisymbolen samt kunskap om hur du kan använda den för att transformera negativa energier, skydda ditt hem, rena mat och vatten, få dina växter och djur att må bra samt förstärka din healingförmåga.

 

2. Reiki Booster för att, bland annat, förstärka din healingförmåga redan från dag ett! (Läs mer: http://bit.ly/2i7PtQe)

 

Lärare: Marita Bladh, Reiki Master sedan 1998, med erfarenhet från hundratals Reikibehandlingar. Marita är tränad och initierad av både svenska och amerikanska mästare. Marita är en mycket uppskattad lärare och hennes distanshealingar har lockat tusentals deltagare varje månad sedan 2009. (Läs mer: http://bit.ly/2zNomal)

 

Anmäl dig till marita@mbnova.se. Frågor? Maila, SMSa eller ring: 0722-698970.

 

Välkommen till en magisk dag!

 

Ljus och kärlek,

Marita

En av mottagningens små beskyddare!

Healing gör gott för kropp och själ!

 

Lyssna på detta! När våra kroppar fungerar optimalt är de självläkande. När det blir stopp någonstans i energiflödet i kroppen, på grund av en negativ upplevelse, en olycka eller på annat sätt, uppstår blockeringar i flödet och vi kan må rejält dåligt både  mentalt och fysiskt. Healing kan hjälpa oss att få igång flödet och ta bort blockeringar. Distanshealing är minst lika effektivt som healing vid personligt besök!

 

Maritas bakgrund:

Marita förmedlar energi och healing i en kombination av tanke, intuition, intention, och Reikimetoden. Marita är utbildad Master i Reiki (maj 1998), energin som hon förmedlar är stark, ren, klar och kärleksfull. Hon har tränats och och initieras av: Light & Adonea från Arizona, USA - som i sin tur initierats av Mr. William Lee Rand på The International Center for Reiki Training. 

Vad är Reiki:

Reiki är en tusentals år gammal healingform som är mycket kraftfull. Reiki skiljer sig från andra metoder genom att healern inte styr eller manipulerar energin, utan endast fungerar som en kanal. Reikin får flöda dit mottagaren behöver den bäst för tillfället.

 

Ordet Reiki består av två japanska ord, rei och ki. Rei kan översättas till universell, vilket innebär allomfattande. Ki är livsenergin, som flödar genom allt levande; människor, djur och växter. Det är alltså en universell livsenergi som strömmar igenom Reikiutövaren. Denne använder inte sin egen energi, utan är enbart en kanal för energin.

 

Allt levande är beroende av livsenergin. I människokroppen kommer den huvudsakligen in genom våra sju stora energicentra, vilka kallas chakra. Inne i kroppen har vi ett nätverk av energibanor, meridianer. Energin ger kraft till organ och celler i vår kropp, och även till vårt psyke. När energiflödet störs eller hindras, störs också funktionerna i kroppen. Ofta kallas dessa energistörningar för blockeringar.

 

Livsenergin påverkas starkt av våra tankar och känslor: negativa sådana försämrar livsenergins strömningar, medan positiva tankar och känslor stärker flödet. Eftersom vi människor ibland har negativa känslor och tankar har vi alla oftast mer eller mindre blockeringar i kroppen. Problemen uppstår dock när blockeringarna blir långvariga, när man har fastnat i ett negativt känslo- och tankemönster. Det är dessa blockeringar som kan ge olika sjukdomssymtom.

 

Reiki, den Universella Livsenergin, helar kroppen genom att flöda in till de blockerade delarna, och ladda dem med den positiva energin. Reikin höjer också frekvensen på energin inuti och utanpå kroppen. Resultatet blir att den negativa energin upplöses och försvinner. På detta sätt renar Reikin energibanorna, och låter livskraften flöda fritt. När energin åter flödar utan blockeringar får kroppen en chans att läka sig själv. För att processen ska komma i gång och fortlöpa är det viktigt att personen är öppen och villig att genomgå känslomässiga/mentala förändringar för att inte skapa nya blockeringar igen. Det handlar om en utvecklingsprocess, som kan ta olika lång tid för oss. Ofta återfaller vi i våra gamla mönster, men har lättare för att ta oss ur dem igen, när vi är medvetna om dem.

bottom of page