top of page

MB Nova
REIKI HEALINGUTBILDNING DISTANS

MB Nova infinity
MB Nova - Sveriges bästa Reikiutbildning
5 tecken på att du är redo att utöva Reiki och leva i samklang med Universum – och din själs syfte.

Reiki används för att främja läkning av kronisk smärta, sömnlöshet, ångest, för tidigt åldrande, depression, missbruk, fattigdom, problem med immunsystemet, problem i relationer och mycket mer – både här och nu, i din historik och i din framtid!

 

”När studenten är redo dyker läraren upp”

 

Här är 5 tecken på att du är redo:

 

1. Du älskar dig själv (eller vill börja älska dig själv mer)

Du har en vilja att läka dig själv inifrån och en önskan att utvidga denna process till resten av världen. Du är motiverad att hjälpa andra människor och att göra jorden till en bättre plats nu och för kommande generationer.

 

2. Du tror på alternativ läkning.

Konventionell medicin tjänar ett viktigt syfte, men du accepterar också vad som ligger utanför traditionen och vill lära dig mer om kroppens eget sätt att läka sig själv.

 

3. De "oförklarliga" stunderna är välkomna till dig.

Kanske kan du känna av en persons energi när ni möts, kanske känner du rent av på dig vad andra tänker eller ska säga? Kanske tror du inte på slumpen utan är öppen för en högre mening med det som händer i våra liv?

 

4. Du litar på något större.

Reiki betyder "universellt energi" och utövare är vanliga människor som har tro på processen även om inte allt kan uppfattas med blotta ögat. Kanske vill du också lita till något större, något kärleksfullt och meningsfullt?

 

5. Du är redo för ditt liv att förändras.

När man initierats varar kunskapen och förmågan hela livet. Dörrar öppnas som du aldrig trodde var möjliga. Vad som inte längre tjänar dig kommer gradvis att avslutas i ditt liv och nya möjligheter kommer att komma in.

 

Blunda och lyssna inåt så kommer du att känna och veta om du är redo?
- Blev det ett: - Ja!?

 • Är det bäst med distanskurs eller fysisk kurs?
  Fördelen med distanskurs är att man kan lära sig hemma i lugn och ro. Fördelen med fysisk kurs är möjligen kurskamrater. En duktig lärare bör erbjuda samtal i samband med utbildningen så att man kan ställa frågor.
 • Vad är Reiki Healing
  Reiki är en tusentals år gammal healingform från Japan som är mycket kraftfull. Reiki skiljer sig från andra metoder genom att healern inte styr eller manipulerar energin, utan endast fungerar som en kanal. Reikin får flöda dit mottagaren behöver den bäst för tillfället.
 • Vem kan lära sig Reiki Healing
  Något av det finaste med Rekisystemet är att det inte är avsett bara för några få utvalda, utan alla är välkomna att lära sig det och alla behövs. Världen behöver mycket kärlek = Reiki är kärlek.
 • Vilka förkunskaper krävs för att gå en Reikikurs?
  För att gå Reiki steg 1 krävs absolut inga förkunskaper bara ett öppet sinne och nyfikenhet.
 • Vad kan man använda Reiki Healing till?
  Reiki Healing är en alternativ healingmetod, många kallar det för energibehandling. Reiki används av hundratusentals människor för att främja läkning av kronisk smärta, sömnlöshet, ångest, för tidigt åldrande, depression, missbruk, fattigdom, problem med immunsystemet, problem i relationer och mycket mer – både här och nu, i din historik och i din framtid! Enligt svensk lag får man dock inte lova något annat än att det kan bidra till att minska stressen i kroppen. Och det är inte illa, stress är mycket farligt och är grunden till många mentala och fysiska sjukdomstillstånd.
 • Hur fungerar Reiki Healing?
  Allt levande är beroende av livsenergin. I människokroppen kommer den huvudsakligen in genom våra sju stora energicentra, vilka kallas chakra. Inne i kroppen har vi ett nätverk av energibanor, meridianer. Energin ger kraft till organ och celler i vår kropp, och även till vårt psyke. När energiflödet störs eller hindras, störs också funktionerna i kroppen. Ofta kallas dessa energistörningar för blockeringar. Livsenergin påverkas starkt av våra tankar och känslor: negativa sådana försämrar livsenergins strömningar, medan positiva tankar och känslor stärker flödet. Eftersom vi människor ibland har negativa känslor och tankar har vi alla oftast mer eller mindre blockeringar i kroppen. Problemen uppstår dock när blockeringarna blir långvariga, när man har fastnat i ett negativt känslo- och tankemönster. Det är dessa blockeringar som kan ge olika sjukdomssymtom. Reiki, den Universella Livsenergin, helar kroppen genom att flöda in till de blockerade delarna, och ladda dem med den positiva energin. Reikin höjer också frekvensen på energin inuti och utanpå kroppen. Resultatet blir att den negativa energin upplöses och försvinner. På detta sätt renar Reikin energibanorna, och låter livskraften flöda fritt. När energin åter flödar utan blockeringar får kroppen en chans att läka sig själv. För att processen ska komma i gång och fortlöpa är det viktigt att personen är öppen och villig att genomgå känslomässiga/mentala förändringar för att inte skapa nya blockeringar igen. Det handlar om en utvecklingsprocess, som kan ta olika lång tid för oss. Ofta återfaller vi i våra gamla mönster, men h
 • Vilken Reikilärare ska man välja?
  Det bästa är att välja en lärare man känner förtroende för och att välja någon som är påläst, duktig och pedagogisk - och som i sin tur har initierats och tränats av en mycket erfaren Reikimästare!
bottom of page