top of page

MB Nova
HEALING

Boka behandling på distans:

 1. Gå till "Kalendern" här på sidan och boka den dag och tid du vill få behandling av Marita.
   

 2. Välj 30 eller 60 minuter.
  Vid bokning av 60 minuter ingår 15 telefonsamtal för uppföljning. Vid 30 minuter ingår uppföljning via email.

   

 3. Gå sedan till "Webshoppen" och betala.
   

 4. Du får ett personilgt email från Marita som bäkräftar dag och tid. Se fram emot en härlig stund!

  Om du har frågor är du välkommen att ringa eller maila Marita: 0722-698970 / marita@mbnova.se

Reikiprinciper:
 
Bara för idag – var inte arg
Bara för idag – oroa dig inte
Bara för idag - lev i tacksamhet
Bara för idag – utför ditt arbete väl

Bara för idag - visa kärlek och respekt 
för varje levande varelse
 

Må det inspirera dig också att leva ditt liv i harmoni, glädje, kärlek och framgång. 

Ljus och kärlek, Marita

Marita Bladh - Reiki Master
Reiki Master Certificate

Healing gör gott för kropp och själ!

 

Lyssna på detta! När våra kroppar fungerar optimalt är de självläkande. När det blir stopp någonstans i energiflödet i kroppen, på grund av en negativ upplevelse, en olycka eller på annat sätt, uppstår blockeringar i flödet och vi kan må rejält dåligt både  mentalt och fysiskt. Healing kan hjälpa oss att få igång flödet och ta bort blockeringar. Distanshealing är minst lika effektivt som healing vid personligt besök!

 

Maritas bakgrund:

Marita förmedlar energi och healing i en kombination av tanke, intuition, intention, och Reikimetoden. Marita är utbildad Master i Reiki (maj 1998), energin som hon förmedlar är stark, ren, klar och kärleksfull. Hon har tränats och och initieras av: Light & Adonea från Arizona, USA - som i sin tur initierats av Mr. William Lee Rand på The International Center for Reiki Training. 

Reiki - Den Universella Livsenergin

Dagen efter:
Ibland kan vissa besvär bli sämre dagen efter en behandling, i och med att man påbörjar en utrensning, för att därefter klinga av och försvinna helt. Vissa symptom kan dessutom behöva flera behandlingar för att ge med sig helt. Det är mycket viktigt att hjälpa kroppen vid utrensningar genom att dricka mycket vatten.

 

Ett komplement:
Healing är ett komplement till skolmedicinen och ska aldrig ersätta ett läkarbesök. Reikibehandlingar lyder under "Patientsäkerhetslagen" - läs mer här, spec. under kapitel 5 >

 

Vad är Reiki:

Reiki är en tusentals år gammal healingform som är mycket kraftfull. Reiki skiljer sig från andra metoder genom att healern inte styr eller manipulerar energin, utan endast fungerar som en kanal. Reikin får flöda dit mottagaren behöver den bäst för tillfället.

 

Ordet Reiki består av två japanska ord, rei och ki. Rei kan översättas till universell, vilket innebär allomfattande. Ki är livsenergin, som flödar genom allt levande; människor, djur och växter. Det är alltså en universell livsenergi som strömmar igenom Reikiutövaren. Denne använder inte sin egen energi, utan är enbart en kanal för energin.

 

Allt levande är beroende av livsenergin. I människokroppen kommer den huvudsakligen in genom våra sju stora energicentra, vilka kallas chakra. Inne i kroppen har vi ett nätverk av energibanor, meridianer. Energin ger kraft till organ och celler i vår kropp, och även till vårt psyke. När energiflödet störs eller hindras, störs också funktionerna i kroppen. Ofta kallas dessa energistörningar för blockeringar.

 

Livsenergin påverkas starkt av våra tankar och känslor: negativa sådana försämrar livsenergins strömningar, medan positiva tankar och känslor stärker flödet. Eftersom vi människor ibland har negativa känslor och tankar har vi alla oftast mer eller mindre blockeringar i kroppen. Problemen uppstår dock när blockeringarna blir långvariga, när man har fastnat i ett negativt känslo- och tankemönster. Det är dessa blockeringar som kan ge olika sjukdomssymtom.

 

Reiki, den Universella Livsenergin, helar kroppen genom att flöda in till de blockerade delarna, och ladda dem med den positiva energin. Reikin höjer också frekvensen på energin inuti och utanpå kroppen. Resultatet blir att den negativa energin upplöses och försvinner. På detta sätt renar Reikin energibanorna, och låter livskraften flöda fritt. När energin åter flödar utan blockeringar får kroppen en chans att läka sig själv. För att processen ska komma i gång och fortlöpa är det viktigt att personen är öppen och villig att genomgå känslomässiga/mentala förändringar för att inte skapa nya blockeringar igen. Det handlar om en utvecklingsprocess, som kan ta olika lång tid för oss. Ofta återfaller vi i våra gamla mönster, men har lättare för att ta oss ur dem igen, när vi är medvetna om dem.

Healing på distans eller på MB Novas mottagning i Kungsbacka

En av mottagningens små beskyddare!

Boka behandling på MB Novas mottagning i Kungsbacka:

 1. Gå till "Kalendern" här på sidan och boka den dag och tid du vill få behandling av Marita. (MB Novas mottagning ligger på Nygatan 6A i Kungsbacka, 1 trappa ner.
   

 2. Välj 60 eller 90 minuter (inkluderar samtal,förberedelser och uppföljning.)
   

 3. Gå sedan till "Webshoppen" och betala.
   

 4. Se fram emot en härlig stund! Kom gärna klädd i bekväma kläder. 
   

 5. Kom gärna 5 minuter innan din tid startar. Om Marita är upptagen sätt dig och vänta på stolarna i hallen.

  Om du har frågor är du välkommen att ringa eller maila Marita: 0722-698970 / marita@mbnova.se

bottom of page