top of page

SAMMANFATTNING - SAMTAL MOT DEPRESSION:

Person 1:
Depression 5 år. Förtidspensionerad pga depression, 3 år 
Svårighetsgrad depression: (1-10 - 10 högst): 8 (ingen medicinering)

Symptom: Motstånd att gå ut och gå till affären - speciellt själv. Livet känns meningslös. Känner att omgivningen har ett uppfostrande förhållningssätt + man måste vara på ett speciellt sätt.
- efter 20 min samtal: ner till 4
- efter 60 min samtal: ner till 3


Mål: bla gå till affären så snart som möjligt och skicka vykort till vänner och familj istället för att ringa om det känns jobbigt.

Summering: Metod framgångsrik, bra mål, underbar människa, många bra nya insikter! <3

Uppföljning 27/4

------------------------------------------------

Person 2:
Jobbar 10 tim per vecka, diagnostiserad depression, 8 år, deprimerad möjligen hela livet. 


- Svårighetsgrad depression: (1-10 varav 10 är högst): (med medicin Sertralin): 3 // Personen uppskattar att 8-9 vore korrekt utan medicin.

Symptom: Ledsen, nedstämd, ibland apatisk, känsla av att vara "värdelös".
- efter 20 min, mer ledsen än tidigare då vi hittade en ömtålig källa till depressionen
- många turer kring temat "värdelös"


- efter 60 min samtal: ner till ca 1

Summering: Mer mål för framtiden behövs, förståelse för sin egen personlighetstyp, mer bearbetning av "källan". Metod framgångsrik, bra mål, underbar människa många härliga insikter. <3

Uppföljning 27/4

---------------------------------------------

Person 3:


Sjukpensionär sedan -99, just nybliven "vanlig" pensionär. Diagnostiserad med: Depression, diskbråck i nacken - hög grad av smärtor efter nackoperation, halvsidesförlamning -89 (vänster sida), Fibromyalgi samt Immunsjukdom och allmänt slut i kroppen.

Diagnos depression: 2008, troligtvis något deprimerad sedan ålder 10 pga av omständigheter i hemmet - vilka påverkat personens val genom hela livet.

- Svårighetsgrad depression: (1-10 varav 10 är högst) (med medicin Voxra): 6 (glömde fråga om uppfattning av depression utan medicin....)

Symptom: Ont och deprimerad, sämre tillstånd vid väderomslag, bättre för att det är vår. Vill inte träffa folk dock väldigt mån om att vara den som tar hand om och håller ihop familj, barn och barnbarn - kan vara ett mönster sedan 10 års ålder.

Levt länge enligt tron att: Om jag håller ihop allt (familj, barn, livssituation) faller det inte isär. Kan ha lett till att personen inte prioriterar sig själv och identifierar sig med att vara den som håller ihop "allt". Utan den tron: finns risk att den egna identiteten förloras? // Om någon visar omtanke kan tanke uppstå att personen i själva verket vill ha hjälp med något? Kärlek är svårt att få - ska man få en kram eller ömhet måste man jobba väldigt hårt för det.

Grad depression efter 60 min: 3 - men, enligt personen själv, plus i kanten för härliga insikter och ny inspiration.

Summering: Behöver utse någon som tar över stafettpinnen att förmedla värdet av att familjen håller ihop och sammankallar till trivsamma familjeträffar. Behöver göra det successivt så att inte den egna identiteten går förlorad som den som måste hålla ihop allt... ...samt mycket mer. Svårt att sammanfatta och återge värdet av samtalet, komplext mönster. Men otroligt givande insikter om levnadsmönster!! Metod framgångsrik, bra mål, underbar människa. <3

------------------------------------------------------

Person 4:


Arbetar, högpresterande. Diagnostiserad med: Depression, utbrändhet redan för 16 år sedan.

- Svårighetsgrad depression: (1-10 varav 10 är högst) (med medicin Citalopram samt Stilnoct och ibland Propavan för sömnproblem): 5 (personens bedömning, utan medicin: 10.)

Symptom: Mycket ljud- och stresskänslig, mycket högra krav på sig själv. Extremt mottaglig för intryck. Blir lätt arg och överväldigad i bullriga miljöer och tex vid stora familjesammankomster. Diagnostiserad med: "Imposter syndrom" = Bluffsyndromet = Trots yttre tecken på kompetens är de som lider av bluffsyndromet övertygade om att de är "bluffar" och inte förtjänar den framgång de har nått. (Diagnos ges utan att tillräcklig behandling erbjuds, Maritas anm.)

Problematik: Svårt för personen att uppfatta att den är bra som den när - utan att högprestera. Känner sig otillräcklig, känner sig uppgiven och har skuldkänslor, livet känns ofta meningslöst. Fasar för att glömma någon detalj. Djup uppfattning om att föräldrarna förmedlade en känsla av att personen var värdelös - speciellt i förhållande till personens storasyster. Kände sig ofta rädd och missförstådd som liten. Egen självbild av sig själv som barn: vetgirig, nyfiken, fylld av livslust och energi, tog gärna hand om skadade djur, kärleksfull. Upplever att föräldrarna inte låter historik vara historik, istället drar de ofta upp, vad personen upplever, sårande och orättvisa "anekdoter" från barndomen.

Grad depression efter 40 min: 0. Personen upplevde samtalet som stundtals ledsamt men också mycket befriande.

Uppgift: att använda verktygen dagligen eller då det behövs samt att göra en uppskattning på "känslobarometern" före och efter samvaro med tex föräldrarna. Metod framgångsrik. Underbar människa. <3

Uppföljning 28/4

------------------------------------------------------------------

Person 5:


Genomgår sedan en tid behandlingar mot cancer. Förut; beroendeterapeut. Deprimerad mer eller mindre sedan 13 års ålder. Kunde inte på kvar hemma, bodde ett tag på boende för barn och lades in på Barnpsyk pga oro för föräldrarnas destruktiva liv och alkoholberoende.

Grad av depression: (1-10 varav 10 är högst) (med medicin mot cancer samt Stesolid) 6.

Har nästan alltid känt sig ensam, övergiven, sviken och utnyttjad. Upplevde ingen kärlek i barndomen, har upplevt det svårt att i vuxen ålder ta emot kärlek. Upplevelse att mamman inte kunde älska någon annan än sig själv. Har ofta känt sig misstrodd. Har genom åren förstått många av sina mönster, men inte nått fram till kärnan tidigare.

Långt och intressant samtal som är svårt att sammanfatta. Mål för framtiden finns, roliga mål.

Summering: Jag, Marita, kände mig lite orolig inför detta samtal då jag länge vetat om problemen och hur pass djupa de var. Men metoden har fungerat jättebra. Personen har nått härliga insikter - en underbar människa. <3

Grad depression efter 40 min: 0.

Uppföljning 28/4

------------------------------------------

Person 6:


Deprimerad sedan 3 år tillbaka. Diagnos: Depression och utmattning.
Grad av depression: (1-10 varav 10 är högst) (med medicin: Citalopram (samt Imovane mot sömnproblem): 2 (upplever att det vore en 9a utan mediciner.

Mentalt utmattad och orkeslös. Arbetar 50%. Stor sorg i botten, miste sin son 2014. Det gör personen ledsen att ingen (barn, mamma, make, syskon) vill prata om honom - personen vill gärna hålla minnet levande. Dödsfallet tragiskt men det finns fina och bra saker att minnas tycker personen. Maken upplever personen egoistisk som vill prata om sonen då det väcker obearbetad sorg inom honom. Personen upplever det som tungt att inte ens få sin mammas stöd i situationen. Personen upplever att det är svårt att vara sig själv. Maken trivs med att personen äter medicin, förekomsten av humörsvängningar mindre. Det är jobbigt att vara i en relation där man inte kan vara sig själv.

Personen säger sig vilja sluta med medicinen efter sommaren eftersom den trubbar av. Ändrar sig efter en stund, kanske blir det avslut redan i maj?

Summering: Svårt ibland att nå fram till personens känslor. Metoden funkade väldigt bra. Personen har nått nya mål och insikter - en underbar människa. <3

Grad depression efter 60 min: 0, (med medicin)

Uppföljning 29/4

_____________________________________________

Person 7:

Sjukskriven för värk sedan 2004. Diagnos: Utmattningssyndrom samt Fibromyalgi.

Grad av depression: (1-10 varav 10 är högst) (med medicin: Cymbata) 8 (upplever att det vore en 9a utan medicin.

Personen tror att eländet uppkom i samband med ett kiropraktorbesök 2004, där något gick fel i behandlingen. Dessutom uppträdde kiropraktorn oetiskt vilket fick personen att känna sig mycket obehaglig, arg och ledsen. Pappa frånvarande under uppväxten, gav ingen kärlek samt behandlade personens mamma illa efter förlossningen (enligt mamman själv).

Efter långt samtal kom vi fram till en obehaglig händelse i barndomen som till vissa delar påminde om kiropraktorbesöket, personen upplevde liknande känslor under båda. Kan de ha satt sig i höften och skapar värk idag?

Summering: Väldigt bra samtal - metoden framgångsrik. Många bra insikter - en underbar människa. <3

Grad av depression efter 60 min: 2 (med medicin)

Uppföljning 29/4

_____________________________________

Person 8:

Deprimerad sedan september 2016 (då personen började ett nytt jobb), sjukskriven sedan januari 2017. (Troligen dippat till och från under många år men inte så starkt som i sept -16.)

Grad av depression: (1-10 varav 10 är högst) 8 - äter ingen medicin.


Svårt med motivationen, känner ingen glädje, inga smaker, tycker inte om sig själv, ser inte positivt på något. Trött, svettningar, oro ångest, gått upp i vikt, dåligt minne. Kan inte vara i stora folksamlingar.

Vårdcentralen upplever att personen är för dålig för att gå i samtal, Kuratorn ringer en gång per månad och förhör sig. Inte delat med sig av verktyg eller strategier, uppmanar endast personen att vila. Kuratorn säger att personens hela "kognitiva beteende kraschat" - (Marita undrar lite vad det betyder?)

Summering: Vi hittade bra samband från barndom och skoltid som troligtvis är bidragande orsaker till depressionen, i kombination med nutid. Efter 60 min samtal är motivationen tillbaka, personen känner glädje och ser positivt på sin situation och möjligheter framåt. Personen ger metoden 10 poäng. Många bra insikter - underbar människa. <3

Grad av depression efter 55 min: 1

Uppföljning 2/5

__________________________________________________

Person 9:

Depression sedan 7 år tillbaka. Ingen medicin, tar Atarax mot ångest när det blir för jobbigt. Jobbar 100%.


Grad av depression: (1-10 varav 10 är högst) 4.

Symptom: Känner ingen glädje, ork eller energi, känner sig avstängd känslomässigt, likgiltig och med en känsla av att inte duga. Känner sig mycket avvisad som barn, både i barndomen och i vuxen ålder. Stark känsla av ensamhet. Föräldrarna har / har aldrig haft en bra relation. Mamma tyst och kuvad, pappa styrande och drack mycket alkohol när personen var liten. Personen blev en "mini rebell" som ofta fått skulden för många saker, även i vuxen ålder.

Summering: Upplevelser från barndomen har präglat stora delar av det vuxna livet. Bra samband, nya tankar och insikter. Personen tänker att jag har otur med hennes samtal då hon dagen innan gjort slut med pojkvännen och hon är ledsen och uppriven efter det. Respektfullt håller jag inte med, livet medför ledsamheter och om man hanterar dem på rätt sätt måste de inte bli till depressioner eller lägga tyngd på pågående depression. Metod framgångsrik, många insikter, personen har fått nya redskap att hantera vissa situationer med - underbar människa. <3

Grad av depression efter 60 min: 2

___________________________

bottom of page